معرفی ۱۰ حیوان باهوش کره خاکی

۴ام اسفند, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

اگرچه انسان تنها موجود هوشمند روی کره زمین به شمار رفته و از لحاظ ذهنی غیر قابل قیاس با سایر مخلوقات است، اما نمی توان تمامی حیوانات را از لحاظ ذهنی به طور کامل سطح پایین فرص کرده و زندگی آن ها را بدون تغییر و یکنواخت از اول تا آخر دانست. طی آخرین مطالعات،

ادامه مطلب