کاربرد جوهر نمک در منزل

۱ام دی, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
۰  

کاربرد جوهر نمک در منزل : جوهر نمک که با نام هیدروکلریک اسید نیز شناخته می شود یک محلول شفاف است که بوی بسیار تندی نیز داشته است. این مواد کاربردهای فراوانی داشته است به علت ایتکه جز مواد شیمیایی پایه است.این ماده به راحتی به مایع تبدیل می شود و زمانی که در حالت محلول یا

ادامه مطلب