با تکنولوژی جدید اینتل اجسام آن سوی دیوار را ببینید

۷ام بهمن, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

دیدن اجسام آن سوی دیوار و همچنین محتویات داخلی یک شیء در بسته و پوشیده، یکی از موارد هیجان انگیزی به شمار می رود که انسان از تجربه آن محروم است.البته این اتفاق خوبی است، چون در غیر این صورت چیزی به اسم حریم شخصی معنا و مفهوم خود را از دست می داد! اما

ادامه مطلب