آپدیت جدید تلگرام / ظرفیت گروه ها به ۱۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد

۴ام آذر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۲ نظر  

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های supergroups  ارتقاء داده تا به این وسیله بتوانند با اضافه کردن ۸۰۰ نفر دیگر ظرفیت خود را به ۱۰۰۰ نفر برسانند.گفتنی است این آپدیت در روز ۲۲ نوامبر (دو روز پیش)

ادامه مطلب