بهترین دوستان خود را از روی DNA پیدا کنید.

11ام آذر, 1394   نوشته شده توسط
0  

دی ان ای نوعی اسید نوکلئیک دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که وجود آن برای توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس ضروری است. نقش اصلی مولکول دی ان ای در واقع ذخیره ‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی است. حال دانشمندان ادعا می کنند در آینده نزدیک می‌توان دوستان صمیمی با ویژگی‌های رفتاری مشترک را بر اساس

ادامه مطلب