امکان پاسخ دهی سریع به پیام های WhatsApp در iOS9

۴ام آبان, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

امکان پاسخ دهی سریع به پیام ها قابلیتی بود که اولین بار در iOS 8.0 به کاربران ارائه شد.این قابلیت به اعلان های دریافت شدن یک پیام جدید اجازه می داد تا بدون باز کردن برنامه پیام رسان و مستقیما از همان اعلان (notification) پاسخ دهی شوند.اما این قابلیت فقط در برنامه های پیام رسان

ادامه مطلب