نقد و بررسی فیفا ۱۶ ؛ از زبان Nick Channon

۳۰ام مرداد, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۱  

به ندرت چنین خوشبینی قبل از منتشر شدن یک عنوان جدید از فیفا وجود داشته ، خوشبینی که برای منتشر شدن فیفا ۱۶ یه نقطه ی اوج خود رسیده است. زمانی که اولین بازی برای آشکار ساختن آن منتشر شده بود ، EA با افتخار اعلام کرد که برای اولین بار فوتبال زنان را  فیفا

ادامه مطلب