حل پر رمز و رازترین سوال دنیای پزشکی/چند سلول در بدن انسان وجود دارد؟

۲۶ام آبان, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

سلول در واقع کوچکترین واحد حیاتی بدن تمامی موجودات زنده است و حکم آجر برای ساخت یک ساختمان را دارند.سلول ها از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند که اصلی ترین آن را سیتوپلاسم،هسته و غشاء سیستوپلاسمی تشکیل می دهند. اگر چه تحقیقات گذشته گویای تخمینی بین ۵ هزار تا ۷۰ هزار تریلیون برای تعداد سلول

ادامه مطلب