مرگ در این بازی راه برگشتی نخواهد داشت

۱۱ام مهر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

undo ، Play Again ، Continue این ها گزینه هایی هستند که همیشه خیال ما را در بازی ها راحت می کنند و ما به اتکا آن ها ترسی از مردن نخواهیم داشت،پس با سرعتی دیوانه وار به رانندگی،هجوم به دل دشمن،ترکاندن نارنجک زیر پای خود،پرش از ارتفاع و امثال این کارها می پردازیم چون

ادامه مطلب