درست کردن فرفره کاغذی

۸ام آبان, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
۰  

درست کردن فرفره کاغذی : یکی از کاردستی های زیبایی که کودکان می توانند برای خودشان درست کنند فرفره های کاغذی هستند.این فرفره های کاغذی در مقابل باد می چرخد و زیبایی خاصی دارند. شاید نحوه درست کردن فرفره کاغذی را ندانسته باشید و فکر کنید کاردستی سختی است. در ادامه این پست چگونگی درست

ادامه مطلب