نابودی زمین توسط بشر در اواخر قرن ۲۱

۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

بشر همیشه با تکنولوژی ها و علوم خود توانسته ضربه مهلکی به زمین و موجودات روی زمین وارد کرده است ، این بار نیمی از موجودات جهان تا اواخر قرن ۲۱ با عملکرد انسان در محیط زیست منقرض خواهد شد. انقراض گونه های محیط زیست و نابودی زمین توسط بشر یک مفسر امریکایی در جدیدترین

ادامه مطلب