خطرات خفاش برای انسان

۲۵ام آذر, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
۰  

خطرات خفاش برای انسان : خفاش ها از جمله مخلوقات بسیار جذاب خداوند هستند که بال های انها با دیگر پرندگان متفاوت است ؛بسیاری از افراد با شنیدن نامشان به یکباره ترسی در دلشان می افتد اما آیا واقعا این خفاش ها جز خطر چیزی برای انسان ندارند با وجود اینکه گاهی به جز حشرات

ادامه مطلب

نابودی زمین توسط بشر در اواخر قرن ۲۱

۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

بشر همیشه با تکنولوژی ها و علوم خود توانسته ضربه مهلکی به زمین و موجودات روی زمین وارد کرده است ، این بار نیمی از موجودات جهان تا اواخر قرن ۲۱ با عملکرد انسان در محیط زیست منقرض خواهد شد. انقراض گونه های محیط زیست و نابودی زمین توسط بشر یک مفسر امریکایی در جدیدترین

ادامه مطلب