گروه کامپیوتری به دانش آموزان جذابیت های تکنولوژی را اموزش می دهند

۲۰ام مرداد, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

– یک پسر نوجوان ربات خود را روی نوار زرد نئونی گذاشت تا همان طور که چند دقیقه پیش برای آن آماده شده بود، ربات هایش خط را دنبال کنند. این ربات ها آهسته اما به درستی، از دستور پیروی کرده و خط را تا آخر دنبال کردند و در آخر باعث شدند که این

ادامه مطلب