محتویات آموزش آنلاین امروز راجع به مدارس آینده به ما میگویند

۳۰ام تیر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۰  

کودکان امروز بسیار دانا و فهمیده هستند. آن ها در دنیای بزرگ شدند که اطلاعات همیشه تنها یک کلیک از آن ها فاصله داشته است. کلیک؟ به زودی آن ها دیگر حتی نیازی به کلیک هم نخواهند داشت. با ویندوز ۱۰، آن ها به سادگی فقط میگویند ” هی، کورتانا “. او بیشتر شبیه به

ادامه مطلب