اشتراک فایل به وسیله deaddrop در سطح شهر

۴ام تیر, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
۱  

یک سیستم جدید طراحی شده است که در خیلی از کشور ها و شهر های مختلف استفاده میشود. ما فکر میکینم که اگر این سیستم در ایران هم استفاده شود ایده ی بدی نخواهد بود.اتفاقی که میافتد شهروندان میتوانند بسیار راحت فایل هایی را که دوست دارند ، به صورت آفلاین و خیلی جالب و

ادامه مطلب