وظیفه ویکی زوم تک معرفی شرکت ها و اصطلاحات دنیای تکنولوژی است.