فرید عبدی

7 پست 0 نظرات
سلام دانشجوی مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات در دانشگاه آب و برق اهواز هستم . در گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان در واحد رایانه و شبکه فعالیت می کنم