عضویت در کانال تلگرام زوم تک

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل

۰

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل : ترافیک ملی ایرانسل چندی است توسط شرکت ایرانسل رونمایی شده است. اما کدام سایت ها جز ترافیک ملی ایرانسل به شمار می روند؟ شرکت ایرانسل بتازگی لیستی از سایت های ایرانی معرفی کرد که جزو لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل به شمار می روند .

اما ترافیک ملی ایرانسل چه تفاوتی برای سایت های ایرانی پر مخاطب میکند . براساس اعلام شرکت ایرانسل کسانی که از اینترنت همراه ایرانسل به سایت های زیر متصل شوند از ۵۰ درصد تخفیف ایرانسلی برخوردار خواهند شد و اینترنت مصرف شده کاربران در این وب سایت ها با ۵۰ درصد تخفیف ارائه میگردد.

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل

 

وب‌‌‌‌‌سایت IP
Varzesh3.com ۹۴.۱۸۲.۱۶۳.۰/۲۴
۹۴.۱۸۲.۱۳۲.۰/۲۴
۹۴.۱۸۲.۹۹.۱۲۸/۲۷
Digikala.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۲.۰/۳۰
۹۴.۱۸۲.۱۶۸.۳۲/۲۸
Aparat.com ۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۰/۲۲
۴۶.۲۲۴.۳.۱۲۸/۲۵
Shaparak.ir ۴۶.۲۰۹.۱۲۷.۲۰۲
Divar.ir ۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۲۵۳
Tebyan.net ۲۱۷.۲۱۸.۱۶۵.۴۰
۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۲۸
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۴۳
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۱
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۳
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۰
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۲
Bankmellat.ir ۱۷۶.۵۶.۱۵۶.۱۳۶
۱۷۶.۵۶.۱۵۶.۱۹۸
Yjc.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۲
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۳۵
Blog.ir ۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۴۲
Tabnak.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۸۶
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۵۹
Mihanblog.com ۵.۱۴۴.۱۳۳.۱۴۶
Persianblog.ir ۴۶.۲۲۴.۲.۱۸۰
Asriran.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۹۵
۷۹.۱۷۵.۱۶۴.۱۵۵
Bmi.ir ۸۹.۲۳۵.۶۴.۰/۲۲
Isna.ir ۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۸
۷۹.۱۷۵.۱۷۵.۲۰
۷۹.۱۷۵.۱۷۵.۲۱
۷۹.۱۷۵.۱۷۵.۱۹
۷۹.۱۷۵.۱۷۴.۲
۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۱
Khabaronline.ir ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۱۶۲
Rozblog.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۶۸
Mehrnews.com ۴۶.۲۰۹.۱۳۹.۱۹۱
Shahrekhabar.com ۵.۱۴۴.۱۲۸.۱۹۰
Zoomit.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۴۸/۲۹
Tamin.ir ۸۰.۱۹۱.۷۸.۱۵۰
۱۸۸.۲۱۴.۴.۱۵۰
Mashreghnews.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۱۸
۱۸۵.۴۹.۸۴.۷۰
۱۸۵.۴۹.۸۴.۷۲
Uast.ac.ir ۴۶.۳۲.۱.۲۶
۱varzesh.com ۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۷۷
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۷۴
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۷۸
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۲۱۸
Entekhab.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۴۰
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۷
۹۰tv.ir ۹۱.۹۸.۱۰۳.۱۲۵
Irib.ir ۷۷.۳۶.۱۶۶.۱۹۶
۷۷.۳۶.۱۲۸.۰/۱۷
۶۲.۲۲۰.۱۲۰.۰/۲۲
۶۲.۲۲۰.۱۱۹.۰/۲۴
۹۱.۲۲۵.۵۳.۰/۲۴
Jamnews.ir ۸۷.۱۰۷.۱۳۳.۴۳
Zarinpal.com ۹۱.۲۳۹.۵۴.۰/۲۳
Sanjesh.org ۹۲.۲۴۲.۱۹۵.۴
Namnak.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۰
۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۳
Fararu.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۲
Persianv.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۲۱۶
Medu.ir ۲۱۷.۲۱۸.۲۶.۲۰۰
Fardanews.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۵۴
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۳۱
Shatel.ir ۸۵.۱۵.۱۷.۲
Facenama.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵
Time.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۴۲
Sheypoor.com ۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۶۶
Popkade.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۲
Irna.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۷۱
Cloob.com ۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۲۹
Tarafdari.com ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۷۵
۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۷۴
Bpi.ir ۱۸۵.۱۲۹.۱۷۰.۴۰
Irpopup.ir ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۱۰
Irannaz.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۴
Rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۱۰
Ut.ac.ir ۸۰.۶۶.۱۷۷.۵۴
Mci.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۰۴.۱
Kanoon.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۵.۱۴۴/۲۸
۳۷.۱۳۰.۲۰۲.۴۸/۲۹
۷۸.۱۰۹.۲۰۴.۰/۲۷
Niniban.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۸۰
Anetwork.ir ۹۱.۹۸.۱۰۱.۹۱
Digiato.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۷.۲۱۱
Tvu.ac.ir ۴۶.۲۲۵.۲۴۳.۸۴
Sabavision.com ۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۲۴
Tehran.ir ۳۱.۲۴.۲۳۸.۱۳۸
Gsm.ir ۹۱.۹۸.۱۰۰.۱۱۸
Alef.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۵.۸۷
Irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳
Pnu.ac.ir ۸۷.۱۰۷.۳۴.۲۰۶
Nic.ir ۱۹۳.۱۸۹.۱۲۲.۱۶
۱۵۴۴.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۴.۱۵۰
Hamyarwp.com ۵.۱۴۴.۱۳۱.۲۴۵
Iranjib.ir ۱۸۵.۱۱۶.۱۶۰.۴۳
Tnews.ir ۵.۱۶۰.۱۵۷.۹۲
Emalls.ir ۵.۱۴۴.۱۳۱.۱۳۸
Dana.ir ۴۶.۲۰۹.۱۵۷.۶
E-estekhdam.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۲۴۸
۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۲۴۷
۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۱۲
۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۳۶
Esam.ir ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۲۳۱
Jamejamonline.ir ۱۸۸.۷۵.۸۹.۴
۷۷.۱۰۴.۶۵.۱۵
۱۸۸.۷۵.۸۹.۱۰
۷۷.۱۰۴.۶۵.۲۳
۷۷.۱۰۴.۶۵.۳۵
۱۸۸.۷۵.۸۹.۳۵
Abadis.ir ۵.۶۱.۳۰.۹۱
Netbarg.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۲
۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۳
Sb24.com ۱۹۳.۸.۱۳۹.۲۴
Iranecar.com ۳۷.۹۸.۱۱۴.۱۱۴
Parsine.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۵
Seratnews.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۶۹
Khabarpu.com ۹۲.۵۰.۳.۸۹
۱۸۵.۴۹.۸۴.۴
vidanama.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۲۲۸
۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۲۲۶
Cafebazaar.ir ۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۲۴۰
۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۱۹۳./۲۶
۷۹.۱۷۵.۱۴۱.۱/۲۵
Hiweb.ir ۴۶.۲۲۴.۱.۴۴
Tejaratbank.ir ۸۲.۹۹.۲۲۴.۱۶۴
Vananews.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۷.۱۲۷
Cinematicket.org ۱۸۵.۸۳.۲۰۸.۱۸۰
Rasekhoon.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۳۶
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۳۴
Post.ir ۹۱.۲۰۷.۱۳۸.۱۴۰
Lordpopup.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۲
Parsonline.com ۹۱.۹۸.۲۹.۱۸۲
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۱۰
Mizanonline.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۰۵
Hamshahrionline.ir ۱۶۴.۱۳۸.۲۱.۱۴۵
Cbi.ir ۲۱۷.۲۱۸.۷۸.۲۹
Loxblog.com ۵.۱۴۴.۱۲۹.۲۵۱
Niazerooz.com ۱۸۵.۱۶۷.۱۰۰.۵۳
Rahnama.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۴۴
Meghdadit.com ۲.۱۴۴.۱۳۱.۱۳۸
۱۸۵.۱۷۳.۱۰۵.۶۶
Ssaa.ir ۹۱.۹۸.۱۰۰.۵۰
Bsi.ir ۷۸.۳۸.۲۰۱.۲۱
Aftabnews.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۳۳
Rahvar120.ir ۱۸۵.۱۲.۱۰۱.۶۲
Bamdad.net ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۸۲
Parsiblog.com ۵.۱۴۴.۱۲۹.۱۹۵
Itpro.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۲۳۶
Shomanews.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۶۶
Rajanews.com ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۱
Rtl-theme.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۱۸
Khamenei.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۲۷
Donya-e-eqtesad.com ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۲۰۸/۲۹
Eranico.com ۴۶.۲۲۴.۲.۴۴
Rokna.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۴
Asiatech.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۴.۱۵۲
Faradeed.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۵۴
Ebanksepah.ir ۹۴.۱۸۴.۱۲۰.۲۳
Samandehi.ir ۹۵.۳۸.۶۱.۱۰۵
Aviny.com ۹۵.۳۸.۱۵.۱۳۵
۹۵.۳۸.۱۵.۱۴۷
Um.ac.ir ۴۶.۱۴۳.۲۱۳.۵
Alibaba.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۳.۷۴
Tax.gov.ir ۸۲.۹۹.۲۰۹.۲۰۷
Zoodfood.com ۳۷.۲۲۸.۱۳۷.۱۸۱
Hawzah.net ۸۲.۹۹.۲۱۸.۱۶۵
Enbank.net ۹۱.۹۹.۹۶.۶۶
Bigtheme.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۷۷
Musiceiranian.ir ۵.۶۱.۳۰.۶۶
Gadgetnews.ir ۴۶.۲۰۹.۱۶۰.۱۳۰
۵.۱۶۰.۱۳۹.۱۳۹
Parsfootball.com ۵.۱۶۰.۱۵۷.۱۵۴
Roshd.ir ۳۷.۲۲۸.۱۳۸.۱۹۴
۳۷.۲۲۸.۱۳۸.۱۹۵
Parsian-bank.ir ۱۷۸.۲۱.۴۰.۳۸
Modiseh.com ۱۰۹.۲۳۹.۲.۷
Roham.ws ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۲۱
Itbazar.com ۳۷.۲۲۸.۱۳۶.۲۱۹
Niniweblog.com ۱۵۸.۵۸.۱۸۶.۲۱۸
Roozno.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۱۵
Popupads.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۱۸
Nextpopup.ir ۱۸۵.۲.۱۳.۱۶۴
Ilna.ir ۱۰۳.۲۱۶.۶۰.۲۰۳
۱۸۵.۴.۳۰.۲۳۳
۱۸۵.۸۶.۱۸۰.۱۷
۱۰۳.۲۱۶.۶۲.۶۸
۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۴۷
Chmail.ir ۵.۱۶۰.۱۱.۰/۲۴
۴۶.۳۶.۱۲۷.۰/۲۴
۸۰.۱۹۱.۵۶.۰/۲۴
Aut.ac.ir ۲۱۷.۲۱۹.۲۳۶.۲۷
Rb24.ir ۵.۱۶۰.۲۴۲.۱۰۰
Iauctb.ac.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۶.۱۴۰
Wisgoon.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۹۹
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۴۶
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۰۴
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۹۸
Lastsecond.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۹.۱۷۹
Bayanbox.ir ۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۴۴
Sabanet.ir ۸۹.۱۶۵.۲.۶
Mibinim.com ۵.۱۴۴.۱۳۱.۳۴
Snn.ir ۲۱۲.۸۰.۲۰.۲۲۲
Adliran.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۱.۱۴۰
Parsnaz.ir ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۵۰
Portaltvto.com ۷۷.۱۰۴.۹۷.۲۲۶
Mebank.ir ۱۸۸.۱۲۶.۱۵۱.۷
Zoomg.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۵۰
Mihanstore.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۶۵
۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۰
Tabnakbato.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۹۸
Zanbil.ir ۹۱.۹۸.۲۹.۲۱۴
Irimo.ir ۱۸۵.۱۴.۸۰.۱۷۱
Ansarbank.com ۷۷.۲۳۷.۷۰.۱۵۱
Iribnews.ir ۷۷.۳۶.۱۶۳.۲۲۷
Mobinnet.ir ۱۸۸.۲۱۳.۷۲.۱۷
Parstoday.com ۷۷.۱۰۴.۸۳.۵
Hostiran.net ۵.۱۴۴.۱۳۰.۷
۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۲۱۶
Kimiaonline.com ۱۸۵.۴.۲۸.۲۵۱
Shopkeeper.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۳۳
Marketwp.ir ۵.۱۴۴.۱۳۱.۲۴۵
Eghtesadonline.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۸.۲۰۵
Saat24.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۴۴
Irandoc.ac.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۲۲
Mofidonline.com ۱۸۵.۱۷۰.۴۴.۲
Ikco.ir ۵.۱۶۰.۲۲۰.۶۸
Gooyait.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۳۰
Srbiau.ac.ir ۷۸.۳۸.۲۰۸.۸۹
Lioncomputer.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۲۱
Bank-maskan.ir ۲۱۲.۱.۱۹۳.۵۱
Tct.ir ۷۹.۱۷۵.۱۳۸.۱۹۴
Bultannews.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۰
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۹
Alodoctor.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۸۸/۲۹
Sahamyab.com ۷۹.۱۷۵.۱۶۶.۸۵
filimo.com ۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۲۳
filmnet.ir ۱۸۵.۱۳.۲۲۹.۱۰۱
iseema.ir ۳۷.۲۲۸.۱۳۷.۱۹
kanape.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۹۶/۲۸
plaan.ir ۱۸۵.۱۳.۲۲۹.۱۰۲
Aionet.ir ۱۸۵.۱۳۳.۱۵۲.۰/۲۲
۱۸۵.۲۱.۷۶.۶۴/۲۷
afarinak.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۲۳
appido.ir ۹۱.۹۹.۹۹.۲۰۳
postbank.ir ۹۱.۹۸.۳۱.۶۲
edbi.ir ۴۶.۲۰۹.۳.۱۷۰
bim.ir ۷۸.۳۸.۲۱۹.۱۰
bki.ir ۱۶۴.۲۱۵.۵۷.۴۲
ttbank.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۹.۱۱۴
karafarinbank.ir ۴۶.۱۸.۲۴۸.۱۸
sbank.ir ۷۷.۲۳۷.۹۱.۶۱
sinabank.ir ۹۱.۹۸.۹۶.۱۰
shahr-bank.ir ۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۱۳۸
bank-day.ir ۹۱.۹۹.۹۷.۳۴
refah-bank.ir ۸۲.۹۹.۲۱۹.۴
hibank24.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۰۸.۱۸۶
izbank.ir ۹۱.۹۸.۱۰۰.۱۶۶
ghbi.ir ۱۸۵.۳۰.۴.۱۲
middleeastbank.ir ۵.۱۶۰.۲۴۵.۲۰
ba24.ir ۱۸۵.۱۳.۲۳۰.۱۷۰
cinoor.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۸.۱۵۸
askariye.ir ۷۹.۱۷۵.۱۷۱.۲۰۷
rqbank.ir ۹۱.۹۸.۱۰۲.۷۰
qmb.ir ۸۲.۹۹.۲۲۸.۴۵
motamem.org ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۵۹
shatelland.com ۹۴.۱۸۲.۹۸.۹۶/۲۹
۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۶۴/۲۷
maktabozahra.ir ۱۰۹.۱۱۰.۱۶۳.۱۰
hadith.net ۱۰۹.۲۰۱.۲۷.۲۲۷
isoa.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۸۴
nooremobin.org ۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۲۱۶
farsi.khamenei.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۵.۶۷
kalamehaq.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۳۶
shds.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۵۴
ahaad.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۹۶
shahid-jafari.ir ۱۵۸.۵۸.۱۸۷.۱۶۸
ketabequran.ir ۱۵۸.۵۸.۱۹۰.۸۱
pmbhva.ir ۱۶۴.۱۳۸.۱۶.۲۰۱
motaghin.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۷.۲۵۳
raad-alghadir.org ۱۶۴.۱۳۸.۱۹.۲
bigharar.ir ۱۶۴.۱۳۸.۲۲.۲۲۶
rahpouyan.com ۱۷۶.۱۲۳.۶۶.۶۸
quranmp3.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۲۶
afsaran.ir ۱۷۸.۲۲.۷۷.۱۳۲
sedayeshia.com ۱۸۵.۱۰.۷۲.۱۲۶
harammotahar.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۱۰۸
besh.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۹۰
valiamr.com ۱۸۵.۱۱۶.۱۶۰.۳۰
raad-charity.org ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۱۵
behdashtemanavi.com ۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۲۳۵
bahmanemamzadegan.ir ۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۲۵۱
bagiyatoalshhda.kowsarblog.ir ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۹.۲۱
kashan-behzisti.ir ۱۸۵.۱۶۵.۱۱۶.۱۷۳
iska.ir ۱۸۵.۱۷۳.۱۰۶.۶۰
islamicdatabank.com ۱۸۵.۱۸۱.۱۸۰.۱۱۴
sadaadnoor.ir ۱۸۵.۱۸۱.۱۸۰.۷۹
kheimegah.com ۱۸۵.۲.۱۲.۱۵
razavi.aqr.ir ۱۸۵.۲۳.۱۳۱.۲۰
library.aqr.ir ۱۸۵.۲۳.۱۳۱.۲۱
tebyan12.net ۱۸۵.۳۷.۵۵.۵۰
mah-as.com ۱۸۵.۴.۲۸.۱۴۸
ramezan.com ۱۸۵.۴.۳۱.۱۹۰
ayneshamdoon.ir ۱۸۵.۴.۳۱.۸۵
shiraznarjes.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۶
naseroon.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۷
ibso.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۸۴
i20.ir ۱۸۵.۴۹.۸۶.۹۴
ch-iran.org ۱۸۵.۴۹.۸۷.۲۸
www.raro.ir ۱۸۵.۵۰.۳۷.۳۱
javananhelal.ir ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۰۶
zeynabkf.ir ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۷۰
salavaat.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۱۸
farhangeaval.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۲۵
quranfa.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۶۰
hayauni.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۸۲
mehad.org ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۸۹
jannatefakkeh.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۳۱
zohd.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۳۶
salate-jomeh.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۶۰
chbehzisty.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۹۲
bdv.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۵۷
fordo.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۶۹
ghanongostar.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸۸
bonyadhad.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۵۹
yamojir.com ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۸
bntabriz.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۵
۳۱۳fadai.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۷
shia-leaders.com ۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۸۲
behzisti.ir ۱۸۵.۸۸.۱۵۲.۹۱
ahlulbaytclub.com ۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۵۶
pchamran.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۰۶
ahlebeit.tk ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۱۰
mehranehcharity.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۵۸
maarefislam.net ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۴۲
rahyafte.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۴۴
t-pasokhgoo.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۵۳
bfnews.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۶۶
moslemebnaghil.ghasam.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۷۷
asr-entezar.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۱
tamhid.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۳
tavabin.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۰
salehintehran.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۴۳
khatteemam.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۴۵
okhowah.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۲
monji12.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۸
khayyen.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۹
basijpress.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۶۲
mataf.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۶۴
ghadiany.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۹۲
ebratmuseum.ir ۲.۱۸۷.۲۵۲.۶
leader.ir ۲.۱۸۸.۲۰.۱۴
ehda.sbmu.ac.ir ۲.۱۸۸.۲۶.۶۰
porseman.org ۲۱۲.۱۶.۸۸.۵۱
rissp.org ۲۱۲.۸۰.۲۱.۱۵۷
razavi.basij.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۲۷
systan.beest.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۴
koolebar.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۶۷
serajnet.org ۲۱۲.۸۰.۲۱.۹
mouood.salehin.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۹۵
quraniran.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۱۴.۱۹۸
quranhefz.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۱۴.۲۰۲
absharatefeha.ir ۳۱.۲۵.۸۹.۵۵
shahed41.ir ۳۱.۲۵.۸۹.۵۶
safiresobh.com ۳۱.۲۵.۹۳.۱۵۳
quran.ahlolbait.com ۳۷.۲۵۵.۱۷۲.۲۰۰
ahlolbait.com ۳۷.۲۵۵.۱۷۲.۲۰۲
rcs-tehran-m10.persianblog.ir ۴۶.۲۲۴.۲.۱۸۲
engbasijsem.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۳
ahsanolhadis.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۴
gomnam.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۶
bonyadedoa.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۸
jelveh.org ۵.۱۴۴.۱۳۱.۱۵۷
hojb.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۲۳
shahecheragh.ir ۵.۱۴۵.۱۱۳.۱۶
meza.ir ۵.۶۱.۲۵.۱۴۷
tanghim.com ۵.۶۱.۲۵.۱۶۵
moheban-hfze.ir ۵.۶۱.۲۵.۲
thevaluefestival.ir ۵.۶۱.۲۹.۵۸
anti666.ir ۵.۶۱.۳۱.۱۱۴
nodbehprayer.dde.ir ۵.۶۱.۳۱.۲۳۵
mehrhouse.com ۶۲.۱۹۳.۱۵.۱۸۰
labbaik.ir ۷۷.۳۶.۱۶۶.۶۹
tafahoseshohada.ir ۷۸.۱۵۷.۶۰.۷۸
muhammadi.org ۷۸.۳۸.۲۳۸.۲۱۲
anvartaha.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۲۱۱
almiqat.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۳
asibdidegan.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۵۵
telavat.com ۸۱.۱۲.۱۳.۱۸۴
hajj.ir ۸۲.۹۹.۲۰۰.۱۶۸
menhajeferdowsian.ir ۸۲.۹۹.۲۱۶.۲۳۸
ebnearabi.com ۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۱
mahak-charity.org ۸۲.۹۹.۲۱۸.۲۵۰
dinonline.com ۸۷.۱۰۷.۱۳۳.۸۷
mahdieha.ir ۸۷.۲۴۷.۱۷۷.۳
mahdiehtehran.tv ۸۷.۲۴۷.۱۷۷.۶۰
alghadir.ir ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۲۵
samarcharity.com ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۴۵
nikancharity.org ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۹۴
gilan.haj.ir ۸۹.۲۳۵.۶۵.۸۶
moazen-haram.ir ۸۹.۳۹.۲۰۸.۲۱
emdad.ir ۹۱.۲۲۴.۱۱۱.۱۱۳
ekramtehran.ir ۹۱.۲۲۴.۱۱۱.۳۹
sayedalkarim.ir ۹۱.۲۴۰.۶۰.۱۰
andisheqom.com ۹۱.۹۸.۱۰۱.۲۰۵
ajashohada.ir ۹۱.۹۸.۱۴۶.۱۷۲
masaf.ir ۹۱.۹۸.۲۸.۱۸۲
rcs.ir ۹۱.۹۸.۳۱.۲۲۸
soroushhekmat.ir ۹۱.۹۸.۹۶.۶۰
askdin.com ۹۱.۹۸.۹۷.۱۸۳
pasokhgoo.ir ۹۱.۹۸.۹۷.۱۹۰
maarefquran.com ۹۱.۹۸.۹۹.۸۵
shia24.com ۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۳۹
madayeh.com ۹۲.۵۰.۲.۲۲
samenquran.ir ۹۳.۱۲۶.۷.۱۱۸
defapress.ir ۹۴.۱۸۲.۱۳۱.۱۰۱
irdc.ir ۹۴.۱۸۲.۱۳۱.۱۳۲
iqna.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۱۱
aghigh.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۴۹
tanvir.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۸۵
navideshahed.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۷.۱۴۵
ehda.center ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۰۸
behnamcharity.org.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۷۱
tadabbor.org ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۲
shahidblog.com ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۳
ravayatgar.org ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۵
ehavadar.com ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۶
farsi.rouhollah.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۸
dastavardha.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۸.۱۶۱
masjedbelal.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۲
bootorab.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۲۹
quran-mojam.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۳۴
fatehan.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۵۶
mahdaviat.org ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۱
۲noor.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۳۸
qunoot.net ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۵
zamane.info ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۸۰
teror-victims.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۱۲۳
binesheno.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۱۸۲
qaraati.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۲۳۸
ketabe-zendegi.tebyan.net ۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۵۲
ammarname.ir ۹۵.۳۸.۱۵.۱۵۲
anhar.ir ۹۵.۳۸.۵۹.۱۴۷
hagh-olhaghigh.com ۹۵.۳۸.۶۰.۱۸۴
alef.1000charge.com ۵.۱۶۰.۲۱۸.۶
bitdefenderme.ir ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۱۹۵
bizonline.ir ۱۵۸.۵۸.۱۸۷.۳۶
boorsika.com ۱۶۴.۱۳۸.۲۲.۷۴
bziran.com ۹۱.۹۹.۱۰۰.۸۶
chare.ir ۷۸.۱۱۱.۵.۲۵
chargeok.com ۹۱.۱۰۸.۱۲۶.۷۹
charjer.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۴۷
chilazemdari.com ۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۴۲
cnstore.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸
comland.ir ۱۸۵.۴.۲۸.۲۴۲
datakey.ir ۹۱.۹۹.۱۰۲.۱۵۴
dbuy.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۲۳
digibaneh.com ۸۲.۹۹.۲۱۵.۱۴۲
digibyte.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۲
digikhane.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۰۷
digimana.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۷۹
ebagh.com ۵.۱۶۰.۲۴۷.۲۳۳
ebpnovin.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۱۸
echarge.samanepay.com ۹۱.۲۴۰.۱۸۰.۱۲۰
ekalamarket.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۶.۱۶۱
emertad.com ۱۰۳.۲۱۵.۲۲۱.۲۰۲
merqc.com ۱۰۳.۲۱۵.۲۲۱.۲۰۳
eshopp.ir ۵.۶۱.۳۱.۱۶۳
etoranj.com ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۱۲۵
ever247.net ۸۵.۱۸۵.۹۳.۹۷
fafait.net ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۸.۴
fanasan.com ۹۱.۹۸.۳۰.۸۲
fileman.parspa.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۲۴۹
final.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۶.۳
galleriha.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۵۵
getsharj.com ۵.۱۶۰.۲۴۶.۱۱۸
ghalebazi.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۳۷
gooshishop.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۳۴
marketestan.com ۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۴
hpaba.com ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۴۳
hypershine.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۰۳
i24.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۳
mahfashop.com ۱۸۵.۹۴.۹۶.۶۶
iranhp.ir ۱۸۵.۳۷.۵۵.۲۱۳
mahashop.ir ۹۵.۳۸.۵۹.۱۹۵
janebi.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۳
jetkharid.com ۹۱.۹۸.۹۷.۱۵۰
kajalmarket.com ۳۱.۲۵.۸۹.۲۱۱
kala-center.ir ۹۱.۹۸.۲۹.۱۳۴
kalaina.com ۱۶۴.۲۱۵.۱۳۰.۱۸۹
mobilekomak.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۲
mob.ir ۱۶۴.۱۳۸.۲۰.۲۴۳
mdc.ir ۳۱.۲۵.۸۹.۱۰۷
mci24.com ۹۱.۹۸.۹۶.۲۲۹
romis.com ۸۵.۱۵.۱.۲۳۴
sabzcenter.com ۵.۶۱.۲۹.۴۴
sadetar.com ۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۹
saymandigital.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۶
simcart.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۲۴۴
soghatenab.com ۱۸۵.۵۰.۳۸.۱۴۹
startkala.com ۶۲.۱۹۳.۱۵.۱۴۱
storeiranian.com ۱۸۵.۱۶۵.۱۱۶.۳۲
sunkala.store ۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۸
tablet.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۲۳۷
tadkala.com ۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۲
Farsnews.com ۱۷۸.۲۲.۷۸.۱
Bama.ir ۱۸۵.۱۴۳.۲۳۳.۱
Enamad.ir ۱۳۸.۱۲۸.۱۶۲.۳۴
sibtayn.com ۱۰۴.۱۸.۳۴.۲۲۹
mahdi.etudfrance.com ۱۰۴.۲۳۷.۲۵۵.۶۶
karbobala.com ۱۰۴.۲۷.۱۳۸.۱۶۱
mouood.org ۱۰۴.۳۱.۷۴.۶
sahebzaman.org ۱۴۴.۷۶.۳۱.۱۲۵
ommatnews.ir ۱۴۴.۷۶.۴۵.۸۴
alkazem.ir ۱۴۴.۷۶.۹۴.۱۶۶
masajed.net ۱۴۸.۲۵۱.۸۸.۱۸۱
tyu40.blogfa.com ۱۴۹.۵۶.۲۰۱.۲۵۳
masjednet.ir ۱۷۶.۹.۲۰۳.۱۳
hadana.ir ۱۹۹.۱۶۷.۱۳۸.۳۱
tanzil.net ۲۰۶.۱۹۰.۱۵۱.۱۹۸
ayehayeentezar.com ۲۱۳.۱۳۳.۱۲۲.۶۸
shiastudies.net ۳۷.۴۸.۸۶.۱۹۴
forum.bidari-andishe.ir ۵.۹.۹۷.۹۲
tanzil.mrdollar.biz ۶۹.۱۹۵.۱۲۴.۱۰۱
parsquran.com ۷۴.۲۰۸.۲۱۵.۳۸
hadithlib.com ۷۴.۸۴.۱۳۶.۵۰
darolshieh.net ۹۱.۱۰۹.۱۶.۸۵
dcanon.ir ۸۸.۱۹۸.۲۴۹.۲۲۶
digibag.net ۱۳۶.۲۴۳.۱۳۳.۲۴۲
digikharid.com ۴۵.۵۸.۱۳۶.۱۶۵
digionline.ir ۱۰۴.۲۷.۱۴۹.۱۶
digisystemyazd.com ۱۹۸.۵۰.۲۵۱.۲۶
digitalbaran.com ۸۸.۱۹۸.۸۵.۱۱۳
digizar.ir ۱۴۴.۷۶.۱۹۵.۱۷۴
donyacomputer.com ۱۰۴.۲۴.۱۰۵.۱۵۷
donya-digital.com ۱۳۶.۲۴۳.۱۴۶.۴۱
ebazar.biz ۱۴۴.۷۶.۱۶۸.۱۸۷
ecartridge.ir ۵۱.۲۵۵.۱۷۳.۱۴۹
echargeu.ir ۹۱.۱۳۴.۱۶۴.۱۱۵
efoo.ir ۶۳.۱۴۳.۳۲.۱۲۴
egkala.ir ۴۶.۴.۸۹.۳۸
ejanebi.com ۱۹۹.۱۶۷.۱۳۸.۱۹
elebazar.ir ۱۰۴.۳۱.۸۷.۶۱
exif.ir ۴۶.۴.۷۶.۱۳۷
eyn.ir ۱۷۶.۹.۱۴۸.۷۴
fayab.com ۷۸.۴۶.۱۵۸.۲۳۷
feresto.com ۸۸.۱۹۸.۲۰۶.۴۹
filesell.ir ۸۱.۱۷۱.۰.۱۳۲
freeze.ir ۱۰۴.۲۴.۱۱۹.۲۰۲
gilbazar.com ۱۴۹.۲۰۲.۱۰۰.۵۲
globyte.ir ۴۶.۱۰۵.۱۶۹.۴۹
goldtag.net ۳۱.۳.۲۳۶.۱۷۸
gsm-server.ir ۱۳۶.۲۴۳.۱۴۵.۲۳۳
hamrahebartar.com ۸۵.۱۷.۶۴.۲۱۲
hamrahsharj.ir ۲۱۷.۱۸۲.۱۲.۱۸۴
hediyebazar.com ۱۴۸.۲۵۱.۲۳.۶۰
hmobile.ir ۹۴.۲۳.۱۱۰.۱۷
holooshop.ir ۵.۱۳۳.۱۷۶.۱۸۵
hypercafe.ir ۱۷۴.۱۴۲.۳۱.۱۹۹
ighab.com ۱۰۴.۲۷.۱۶۱.۲۳۲
ikaspersky.com ۱۸۵.۱۱۹.۱۷۳.۱۵۵
ilyasystem.com ۵۱.۲۵۵.۲۰.۱۸۰
internetbazar.ir ۱۰۴.۲۸.۵.۳۷
iprotect.ir ۱۴۸.۲۵۱.۱۸۵.۲۲۸
ir93.com ۷۸.۴۶.۱۹.۱۰۸
iranlaptopparts.com ۱۷۶.۹.۱۱۲.۱۸۷
iranshahrshop.com ۸۸.۹۹.۱۱۷.۲۰۴
ireshops.ir ۸۸.۹۹.۲۳.۲۰۳
ir-shop.ir ۵.۹.۱۵۶.۶۱
jahangostarpars.com ۱۴۳.۹۵.۲۵۱.۲۱
jensekhoob.com ۱۷۶.۹.۱۳۸.۱۸۲
kalabiz.ir ۵۱.۲۵۴.۴۶.۲۸
tahaquran.ir ۱۳۷.۷۴.۱۵۱.۲۱۱
deytodey.ir ۱۰۹.۲۰۰.۲۸.۱۶۲
farakaranet.com(telewebion) ۴۶.۲۲۴.۲.۹۱
۴۶.۲۲۴.۲.۹۴
۴۶.۲۲۴.۳.۳
۴۶.۲۲۴.۳.۴
۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۷۴
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۷۰
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۰
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۱
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۲
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۶۸
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۶۹
۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۱۸
۷۹.۱۷۵.۱۷۴.۱۰
۹۱.۲۲۵.۵۳.۲۸
۹۱.۲۲۵.۵۳.۳۸
۹۱.۲۲۵.۵۳.۳۹
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۷
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۸
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۹
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۲۰
براساس اعلام شرکت ایرانسل برای استفاده از ۵۰ درصد تخفیف در استفاده از اینترنت ملی در این سایت ها نیازی نیست شما حتما بسته اینترنتی خریداری کرده باشید بلکه اینترنت آزاد شما هم در این سایت ها با ۵۰ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

نظر شما در مورد اینترنت ملی ایرانسل چیست ؟ به نظر شما اینترنت ملی ایرانسل برای کاربران ایرانی مفید واقع خواهد شد؟ منتظر نظرات سازنده شما در مورد لیتس سایت های اینترنت ملی ایرانسل هستیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.