تخفیفان تبلیغ

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل

۰

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل : ترافیک ملی ایرانسل چندی است توسط شرکت ایرانسل رونمایی شده است. اما کدام سایت ها جز ترافیک ملی ایرانسل به شمار می روند؟ شرکت ایرانسل بتازگی لیستی از سایت های ایرانی معرفی کرد که جزو لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل به شمار می روند .

اما ترافیک ملی ایرانسل چه تفاوتی برای سایت های ایرانی پر مخاطب میکند . براساس اعلام شرکت ایرانسل کسانی که از اینترنت همراه ایرانسل به سایت های زیر متصل شوند از ۵۰ درصد تخفیف ایرانسلی برخوردار خواهند شد و اینترنت مصرف شده کاربران در این وب سایت ها با ۵۰ درصد تخفیف ارائه میگردد.

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل

 

وب‌‌‌‌‌سایتIP
Varzesh3.com۹۴.۱۸۲.۱۶۳.۰/۲۴
۹۴.۱۸۲.۱۳۲.۰/۲۴
۹۴.۱۸۲.۹۹.۱۲۸/۲۷
Digikala.com۹۴.۱۸۲.۱۴۲.۰/۳۰
۹۴.۱۸۲.۱۶۸.۳۲/۲۸
Aparat.com۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۰/۲۲
۴۶.۲۲۴.۳.۱۲۸/۲۵
Shaparak.ir۴۶.۲۰۹.۱۲۷.۲۰۲
Divar.ir۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۲۵۳
Tebyan.net۲۱۷.۲۱۸.۱۶۵.۴۰
۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۲۸
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۴۳
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۱
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۳
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۰
۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۱۰۲
Bankmellat.ir۱۷۶.۵۶.۱۵۶.۱۳۶
۱۷۶.۵۶.۱۵۶.۱۹۸
Yjc.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۲
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۳۵
Blog.ir۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۴۲
Tabnak.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۸۶
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۵۹
Mihanblog.com۵.۱۴۴.۱۳۳.۱۴۶
Persianblog.ir۴۶.۲۲۴.۲.۱۸۰
Asriran.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۹۵
۷۹.۱۷۵.۱۶۴.۱۵۵
Bmi.ir۸۹.۲۳۵.۶۴.۰/۲۲
Isna.ir۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۸
۷۹.۱۷۵.۱۷۵.۲۰
۷۹.۱۷۵.۱۷۵.۲۱
۷۹.۱۷۵.۱۷۵.۱۹
۷۹.۱۷۵.۱۷۴.۲
۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۱
Khabaronline.ir۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۱۶۲
Rozblog.com۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۶۸
Mehrnews.com۴۶.۲۰۹.۱۳۹.۱۹۱
Shahrekhabar.com۵.۱۴۴.۱۲۸.۱۹۰
Zoomit.ir۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۴۸/۲۹
Tamin.ir۸۰.۱۹۱.۷۸.۱۵۰
۱۸۸.۲۱۴.۴.۱۵۰
Mashreghnews.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۱۸
۱۸۵.۴۹.۸۴.۷۰
۱۸۵.۴۹.۸۴.۷۲
Uast.ac.ir۴۶.۳۲.۱.۲۶
۱varzesh.com۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۷۷
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۷۴
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۷۸
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۲۱۸
Entekhab.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۴۰
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۷
۹۰tv.ir۹۱.۹۸.۱۰۳.۱۲۵
Irib.ir۷۷.۳۶.۱۶۶.۱۹۶
۷۷.۳۶.۱۲۸.۰/۱۷
۶۲.۲۲۰.۱۲۰.۰/۲۲
۶۲.۲۲۰.۱۱۹.۰/۲۴
۹۱.۲۲۵.۵۳.۰/۲۴
Jamnews.ir۸۷.۱۰۷.۱۳۳.۴۳
Zarinpal.com۹۱.۲۳۹.۵۴.۰/۲۳
Sanjesh.org۹۲.۲۴۲.۱۹۵.۴
Namnak.com۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۰
۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۳
Fararu.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۲
Persianv.com۵.۱۴۴.۱۳۰.۲۱۶
Medu.ir۲۱۷.۲۱۸.۲۶.۲۰۰
Fardanews.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۵۴
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۳۱
Shatel.ir۸۵.۱۵.۱۷.۲
Facenama.com۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵
Time.ir۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۴۲
Sheypoor.com۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۶۶
Popkade.ir۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۲
Irna.ir۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۷۱
Cloob.com۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۲۹
Tarafdari.com۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۷۵
۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۷۴
Bpi.ir۱۸۵.۱۲۹.۱۷۰.۴۰
Irpopup.ir۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۱۰
Irannaz.com۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۴
Rightel.ir۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۱۰
Ut.ac.ir۸۰.۶۶.۱۷۷.۵۴
Mci.ir۲۱۷.۲۱۸.۱۰۴.۱
Kanoon.ir۷۹.۱۷۵.۱۶۵.۱۴۴/۲۸
۳۷.۱۳۰.۲۰۲.۴۸/۲۹
۷۸.۱۰۹.۲۰۴.۰/۲۷
Niniban.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۸۰
Anetwork.ir۹۱.۹۸.۱۰۱.۹۱
Digiato.com۷۹.۱۷۵.۱۴۷.۲۱۱
Tvu.ac.ir۴۶.۲۲۵.۲۴۳.۸۴
Sabavision.com۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۲۴
Tehran.ir۳۱.۲۴.۲۳۸.۱۳۸
Gsm.ir۹۱.۹۸.۱۰۰.۱۱۸
Alef.ir۹۴.۱۸۲.۱۸۵.۸۷
Irancell.ir۹۲.۴۲.۴۹.۴۳
Pnu.ac.ir۸۷.۱۰۷.۳۴.۲۰۶
Nic.ir۱۹۳.۱۸۹.۱۲۲.۱۶
۱۵۴۴.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۴.۱۵۰
Hamyarwp.com۵.۱۴۴.۱۳۱.۲۴۵
Iranjib.ir۱۸۵.۱۱۶.۱۶۰.۴۳
Tnews.ir۵.۱۶۰.۱۵۷.۹۲
Emalls.ir۵.۱۴۴.۱۳۱.۱۳۸
Dana.ir۴۶.۲۰۹.۱۵۷.۶
E-estekhdam.com۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۲۴۸
۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۲۴۷
۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۱۲
۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۳۶
Esam.ir۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۲۳۱
Jamejamonline.ir۱۸۸.۷۵.۸۹.۴
۷۷.۱۰۴.۶۵.۱۵
۱۸۸.۷۵.۸۹.۱۰
۷۷.۱۰۴.۶۵.۲۳
۷۷.۱۰۴.۶۵.۳۵
۱۸۸.۷۵.۸۹.۳۵
Abadis.ir۵.۶۱.۳۰.۹۱
Netbarg.com۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۲
۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۳
Sb24.com۱۹۳.۸.۱۳۹.۲۴
Iranecar.com۳۷.۹۸.۱۱۴.۱۱۴
Parsine.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۵
Seratnews.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۶۹
Khabarpu.com۹۲.۵۰.۳.۸۹
۱۸۵.۴۹.۸۴.۴
vidanama.com۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۲۲۸
۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۲۲۶
Cafebazaar.ir۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۲۴۰
۷۹.۱۷۵.۱۹۱.۱۹۳./۲۶
۷۹.۱۷۵.۱۴۱.۱/۲۵
Hiweb.ir۴۶.۲۲۴.۱.۴۴
Tejaratbank.ir۸۲.۹۹.۲۲۴.۱۶۴
Vananews.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۷.۱۲۷
Cinematicket.org۱۸۵.۸۳.۲۰۸.۱۸۰
Rasekhoon.net۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۳۶
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۳۴
Post.ir۹۱.۲۰۷.۱۳۸.۱۴۰
Lordpopup.com۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۲
Parsonline.com۹۱.۹۸.۲۹.۱۸۲
۱۸۵.۱۳.۲۲۸.۱۰
Mizanonline.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۰۵
Hamshahrionline.ir۱۶۴.۱۳۸.۲۱.۱۴۵
Cbi.ir۲۱۷.۲۱۸.۷۸.۲۹
Loxblog.com۵.۱۴۴.۱۲۹.۲۵۱
Niazerooz.com۱۸۵.۱۶۷.۱۰۰.۵۳
Rahnama.com۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۴۴
Meghdadit.com۲.۱۴۴.۱۳۱.۱۳۸
۱۸۵.۱۷۳.۱۰۵.۶۶
Ssaa.ir۹۱.۹۸.۱۰۰.۵۰
Bsi.ir۷۸.۳۸.۲۰۱.۲۱
Aftabnews.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۳۳
Rahvar120.ir۱۸۵.۱۲.۱۰۱.۶۲
Bamdad.net۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۸۲
Parsiblog.com۵.۱۴۴.۱۲۹.۱۹۵
Itpro.ir۱۸۵.۸.۱۷۳.۲۳۶
Shomanews.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۶۶
Rajanews.com۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۱
Rtl-theme.com۱۸۵.۴۹.۸۴.۱۸
Khamenei.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۲۷
Donya-e-eqtesad.com۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۲۰۸/۲۹
Eranico.com۴۶.۲۲۴.۲.۴۴
Rokna.ir۱۸۵.۴۹.۸۴.۴
Asiatech.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۴.۱۵۲
Faradeed.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۵۴
Ebanksepah.ir۹۴.۱۸۴.۱۲۰.۲۳
Samandehi.ir۹۵.۳۸.۶۱.۱۰۵
Aviny.com۹۵.۳۸.۱۵.۱۳۵
۹۵.۳۸.۱۵.۱۴۷
Um.ac.ir۴۶.۱۴۳.۲۱۳.۵
Alibaba.ir۷۹.۱۷۵.۱۶۳.۷۴
Tax.gov.ir۸۲.۹۹.۲۰۹.۲۰۷
Zoodfood.com۳۷.۲۲۸.۱۳۷.۱۸۱
Hawzah.net۸۲.۹۹.۲۱۸.۱۶۵
Enbank.net۹۱.۹۹.۹۶.۶۶
Bigtheme.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۷۷
Musiceiranian.ir۵.۶۱.۳۰.۶۶
Gadgetnews.ir۴۶.۲۰۹.۱۶۰.۱۳۰
۵.۱۶۰.۱۳۹.۱۳۹
Parsfootball.com۵.۱۶۰.۱۵۷.۱۵۴
Roshd.ir۳۷.۲۲۸.۱۳۸.۱۹۴
۳۷.۲۲۸.۱۳۸.۱۹۵
Parsian-bank.ir۱۷۸.۲۱.۴۰.۳۸
Modiseh.com۱۰۹.۲۳۹.۲.۷
Roham.ws۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۲۱
Itbazar.com۳۷.۲۲۸.۱۳۶.۲۱۹
Niniweblog.com۱۵۸.۵۸.۱۸۶.۲۱۸
Roozno.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۱۵
Popupads.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۱۸
Nextpopup.ir۱۸۵.۲.۱۳.۱۶۴
Ilna.ir۱۰۳.۲۱۶.۶۰.۲۰۳
۱۸۵.۴.۳۰.۲۳۳
۱۸۵.۸۶.۱۸۰.۱۷
۱۰۳.۲۱۶.۶۲.۶۸
۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۴۷
Chmail.ir۵.۱۶۰.۱۱.۰/۲۴
۴۶.۳۶.۱۲۷.۰/۲۴
۸۰.۱۹۱.۵۶.۰/۲۴
Aut.ac.ir۲۱۷.۲۱۹.۲۳۶.۲۷
Rb24.ir۵.۱۶۰.۲۴۲.۱۰۰
Iauctb.ac.ir۷۹.۱۷۵.۱۵۶.۱۴۰
Wisgoon.com۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۹۹
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۴۶
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۰۴
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۹۸
Lastsecond.ir۷۹.۱۷۵.۱۶۹.۱۷۹
Bayanbox.ir۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۴۴
Sabanet.ir۸۹.۱۶۵.۲.۶
Mibinim.com۵.۱۴۴.۱۳۱.۳۴
Snn.ir۲۱۲.۸۰.۲۰.۲۲۲
Adliran.ir۹۴.۲۳۲.۱۷۱.۱۴۰
Parsnaz.ir۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۵۰
Portaltvto.com۷۷.۱۰۴.۹۷.۲۲۶
Mebank.ir۱۸۸.۱۲۶.۱۵۱.۷
Zoomg.ir۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۵۰
Mihanstore.net۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۶۵
۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۰
Tabnakbato.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۹۸
Zanbil.ir۹۱.۹۸.۲۹.۲۱۴
Irimo.ir۱۸۵.۱۴.۸۰.۱۷۱
Ansarbank.com۷۷.۲۳۷.۷۰.۱۵۱
Iribnews.ir۷۷.۳۶.۱۶۳.۲۲۷
Mobinnet.ir۱۸۸.۲۱۳.۷۲.۱۷
Parstoday.com۷۷.۱۰۴.۸۳.۵
Hostiran.net۵.۱۴۴.۱۳۰.۷
۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۲۱۶
Kimiaonline.com۱۸۵.۴.۲۸.۲۵۱
Shopkeeper.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۳۳
Marketwp.ir۵.۱۴۴.۱۳۱.۲۴۵
Eghtesadonline.com۱۷۸.۲۱۶.۲۴۸.۲۰۵
Saat24.com۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۴۴
Irandoc.ac.ir۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۲۲
Mofidonline.com۱۸۵.۱۷۰.۴۴.۲
Ikco.ir۵.۱۶۰.۲۲۰.۶۸
Gooyait.com۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۳۰
Srbiau.ac.ir۷۸.۳۸.۲۰۸.۸۹
Lioncomputer.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۲۱
Bank-maskan.ir۲۱۲.۱.۱۹۳.۵۱
Tct.ir۷۹.۱۷۵.۱۳۸.۱۹۴
Bultannews.com۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۰
۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۲۲۹
Alodoctor.ir۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۸۸/۲۹
Sahamyab.com۷۹.۱۷۵.۱۶۶.۸۵
filimo.com۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۲۳
filmnet.ir۱۸۵.۱۳.۲۲۹.۱۰۱
iseema.ir۳۷.۲۲۸.۱۳۷.۱۹
kanape.ir۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۹۶/۲۸
plaan.ir۱۸۵.۱۳.۲۲۹.۱۰۲
Aionet.ir۱۸۵.۱۳۳.۱۵۲.۰/۲۲
۱۸۵.۲۱.۷۶.۶۴/۲۷
afarinak.ir۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۲۳
appido.ir۹۱.۹۹.۹۹.۲۰۳
postbank.ir۹۱.۹۸.۳۱.۶۲
edbi.ir۴۶.۲۰۹.۳.۱۷۰
bim.ir۷۸.۳۸.۲۱۹.۱۰
bki.ir۱۶۴.۲۱۵.۵۷.۴۲
ttbank.ir۷۹.۱۷۵.۱۶۹.۱۱۴
karafarinbank.ir۴۶.۱۸.۲۴۸.۱۸
sbank.ir۷۷.۲۳۷.۹۱.۶۱
sinabank.ir۹۱.۹۸.۹۶.۱۰
shahr-bank.ir۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۱۳۸
bank-day.ir۹۱.۹۹.۹۷.۳۴
refah-bank.ir۸۲.۹۹.۲۱۹.۴
hibank24.ir۲۱۷.۲۱۸.۱۰۸.۱۸۶
izbank.ir۹۱.۹۸.۱۰۰.۱۶۶
ghbi.ir۱۸۵.۳۰.۴.۱۲
middleeastbank.ir۵.۱۶۰.۲۴۵.۲۰
ba24.ir۱۸۵.۱۳.۲۳۰.۱۷۰
cinoor.ir۹۴.۲۳۲.۱۶۸.۱۵۸
askariye.ir۷۹.۱۷۵.۱۷۱.۲۰۷
rqbank.ir۹۱.۹۸.۱۰۲.۷۰
qmb.ir۸۲.۹۹.۲۲۸.۴۵
motamem.org۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۵۹
shatelland.com۹۴.۱۸۲.۹۸.۹۶/۲۹
۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۶۴/۲۷
maktabozahra.ir۱۰۹.۱۱۰.۱۶۳.۱۰
hadith.net۱۰۹.۲۰۱.۲۷.۲۲۷
isoa.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۸۴
nooremobin.org۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۲۱۶
farsi.khamenei.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۵.۶۷
kalamehaq.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۳۶
shds.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۵۴
ahaad.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۹۶
shahid-jafari.ir۱۵۸.۵۸.۱۸۷.۱۶۸
ketabequran.ir۱۵۸.۵۸.۱۹۰.۸۱
pmbhva.ir۱۶۴.۱۳۸.۱۶.۲۰۱
motaghin.com۱۶۴.۱۳۸.۱۷.۲۵۳
raad-alghadir.org۱۶۴.۱۳۸.۱۹.۲
bigharar.ir۱۶۴.۱۳۸.۲۲.۲۲۶
rahpouyan.com۱۷۶.۱۲۳.۶۶.۶۸
quranmp3.ir۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۲۶
afsaran.ir۱۷۸.۲۲.۷۷.۱۳۲
sedayeshia.com۱۸۵.۱۰.۷۲.۱۲۶
harammotahar.ir۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۱۰۸
besh.ir۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۹۰
valiamr.com۱۸۵.۱۱۶.۱۶۰.۳۰
raad-charity.org۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۱۵
behdashtemanavi.com۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۲۳۵
bahmanemamzadegan.ir۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۲۵۱
bagiyatoalshhda.kowsarblog.ir۱۸۵.۱۴۲.۱۵۹.۲۱
kashan-behzisti.ir۱۸۵.۱۶۵.۱۱۶.۱۷۳
iska.ir۱۸۵.۱۷۳.۱۰۶.۶۰
islamicdatabank.com۱۸۵.۱۸۱.۱۸۰.۱۱۴
sadaadnoor.ir۱۸۵.۱۸۱.۱۸۰.۷۹
kheimegah.com۱۸۵.۲.۱۲.۱۵
razavi.aqr.ir۱۸۵.۲۳.۱۳۱.۲۰
library.aqr.ir۱۸۵.۲۳.۱۳۱.۲۱
tebyan12.net۱۸۵.۳۷.۵۵.۵۰
mah-as.com۱۸۵.۴.۲۸.۱۴۸
ramezan.com۱۸۵.۴.۳۱.۱۹۰
ayneshamdoon.ir۱۸۵.۴.۳۱.۸۵
shiraznarjes.com۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۶
naseroon.ir۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۷
ibso.ir۱۸۵.۴۹.۸۴.۸۴
i20.ir۱۸۵.۴۹.۸۶.۹۴
ch-iran.org۱۸۵.۴۹.۸۷.۲۸
www.raro.ir۱۸۵.۵۰.۳۷.۳۱
javananhelal.ir۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۰۶
zeynabkf.ir۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۷۰
salavaat.com۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۱۸
farhangeaval.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۲۵
quranfa.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۶۰
hayauni.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۸۲
mehad.org۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۸۹
jannatefakkeh.com۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۳۱
zohd.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۳۶
salate-jomeh.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۶۰
chbehzisty.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۹۲
bdv.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۵۷
fordo.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۶۹
ghanongostar.com۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸۸
bonyadhad.ir۱۸۵.۸.۱۷۲.۵۹
yamojir.com۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۸
bntabriz.ir۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۵
۳۱۳fadai.ir۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۷
shia-leaders.com۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۸۲
behzisti.ir۱۸۵.۸۸.۱۵۲.۹۱
ahlulbaytclub.com۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۵۶
pchamran.ir۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۰۶
ahlebeit.tk۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۱۰
mehranehcharity.ir۱۸۵.۹۴.۹۷.۵۸
maarefislam.net۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۴۲
rahyafte.com۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۴۴
t-pasokhgoo.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۵۳
bfnews.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۶۶
moslemebnaghil.ghasam.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۷۷
asr-entezar.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۱
tamhid.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۳
tavabin.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۰
salehintehran.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۴۳
khatteemam.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۴۵
okhowah.com۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۲
monji12.com۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۸
khayyen.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۹
basijpress.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۶۲
mataf.ir۱۸۸.۲۵۳.۲.۶۴
ghadiany.com۱۸۸.۲۵۳.۲.۹۲
ebratmuseum.ir۲.۱۸۷.۲۵۲.۶
leader.ir۲.۱۸۸.۲۰.۱۴
ehda.sbmu.ac.ir۲.۱۸۸.۲۶.۶۰
porseman.org۲۱۲.۱۶.۸۸.۵۱
rissp.org۲۱۲.۸۰.۲۱.۱۵۷
razavi.basij.ir۲۱۲.۸۰.۲۱.۲۷
systan.beest.ir۲۱۲.۸۰.۲۱.۴
koolebar.ir۲۱۲.۸۰.۲۱.۶۷
serajnet.org۲۱۲.۸۰.۲۱.۹
mouood.salehin.ir۲۱۲.۸۰.۲۱.۹۵
quraniran.ir۲۱۷.۲۱۸.۱۱۴.۱۹۸
quranhefz.ir۲۱۷.۲۱۸.۱۱۴.۲۰۲
absharatefeha.ir۳۱.۲۵.۸۹.۵۵
shahed41.ir۳۱.۲۵.۸۹.۵۶
safiresobh.com۳۱.۲۵.۹۳.۱۵۳
quran.ahlolbait.com۳۷.۲۵۵.۱۷۲.۲۰۰
ahlolbait.com۳۷.۲۵۵.۱۷۲.۲۰۲
rcs-tehran-m10.persianblog.ir۴۶.۲۲۴.۲.۱۸۲
engbasijsem.ir۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۳
ahsanolhadis.ir۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۴
gomnam.ir۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۶
bonyadedoa.com۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۸
jelveh.org۵.۱۴۴.۱۳۱.۱۵۷
hojb.ir۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۲۳
shahecheragh.ir۵.۱۴۵.۱۱۳.۱۶
meza.ir۵.۶۱.۲۵.۱۴۷
tanghim.com۵.۶۱.۲۵.۱۶۵
moheban-hfze.ir۵.۶۱.۲۵.۲
thevaluefestival.ir۵.۶۱.۲۹.۵۸
anti666.ir۵.۶۱.۳۱.۱۱۴
nodbehprayer.dde.ir۵.۶۱.۳۱.۲۳۵
mehrhouse.com۶۲.۱۹۳.۱۵.۱۸۰
labbaik.ir۷۷.۳۶.۱۶۶.۶۹
tafahoseshohada.ir۷۸.۱۵۷.۶۰.۷۸
muhammadi.org۷۸.۳۸.۲۳۸.۲۱۲
anvartaha.ir۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۲۱۱
almiqat.com۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۳
asibdidegan.com۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۵۵
telavat.com۸۱.۱۲.۱۳.۱۸۴
hajj.ir۸۲.۹۹.۲۰۰.۱۶۸
menhajeferdowsian.ir۸۲.۹۹.۲۱۶.۲۳۸
ebnearabi.com۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۱
mahak-charity.org۸۲.۹۹.۲۱۸.۲۵۰
dinonline.com۸۷.۱۰۷.۱۳۳.۸۷
mahdieha.ir۸۷.۲۴۷.۱۷۷.۳
mahdiehtehran.tv۸۷.۲۴۷.۱۷۷.۶۰
alghadir.ir۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۲۵
samarcharity.com۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۴۵
nikancharity.org۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۹۴
gilan.haj.ir۸۹.۲۳۵.۶۵.۸۶
moazen-haram.ir۸۹.۳۹.۲۰۸.۲۱
emdad.ir۹۱.۲۲۴.۱۱۱.۱۱۳
ekramtehran.ir۹۱.۲۲۴.۱۱۱.۳۹
sayedalkarim.ir۹۱.۲۴۰.۶۰.۱۰
andisheqom.com۹۱.۹۸.۱۰۱.۲۰۵
ajashohada.ir۹۱.۹۸.۱۴۶.۱۷۲
masaf.ir۹۱.۹۸.۲۸.۱۸۲
rcs.ir۹۱.۹۸.۳۱.۲۲۸
soroushhekmat.ir۹۱.۹۸.۹۶.۶۰
askdin.com۹۱.۹۸.۹۷.۱۸۳
pasokhgoo.ir۹۱.۹۸.۹۷.۱۹۰
maarefquran.com۹۱.۹۸.۹۹.۸۵
shia24.com۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۳۹
madayeh.com۹۲.۵۰.۲.۲۲
samenquran.ir۹۳.۱۲۶.۷.۱۱۸
defapress.ir۹۴.۱۸۲.۱۳۱.۱۰۱
irdc.ir۹۴.۱۸۲.۱۳۱.۱۳۲
iqna.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۱۱
aghigh.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۴۹
tanvir.ir۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۸۵
navideshahed.com۹۴.۱۸۲.۱۴۷.۱۴۵
ehda.center۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۰۸
behnamcharity.org.ir۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۷۱
tadabbor.org۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۲
shahidblog.com۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۳
ravayatgar.org۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۵
ehavadar.com۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۶
farsi.rouhollah.ir۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۸
dastavardha.com۹۴.۲۳۲.۱۶۸.۱۶۱
masjedbelal.ir۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۲
bootorab.com۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۲۹
quran-mojam.ir۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۳۴
fatehan.ir۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۵۶
mahdaviat.org۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۱
۲noor.com۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۳۸
qunoot.net۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۵
zamane.info۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۸۰
teror-victims.com۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۱۲۳
binesheno.com۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۱۸۲
qaraati.ir۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۲۳۸
ketabe-zendegi.tebyan.net۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۵۲
ammarname.ir۹۵.۳۸.۱۵.۱۵۲
anhar.ir۹۵.۳۸.۵۹.۱۴۷
hagh-olhaghigh.com۹۵.۳۸.۶۰.۱۸۴
alef.1000charge.com۵.۱۶۰.۲۱۸.۶
bitdefenderme.ir۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۱۹۵
bizonline.ir۱۵۸.۵۸.۱۸۷.۳۶
boorsika.com۱۶۴.۱۳۸.۲۲.۷۴
bziran.com۹۱.۹۹.۱۰۰.۸۶
chare.ir۷۸.۱۱۱.۵.۲۵
chargeok.com۹۱.۱۰۸.۱۲۶.۷۹
charjer.ir۵.۱۴۴.۱۳۰.۴۷
chilazemdari.com۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۴۲
cnstore.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸
comland.ir۱۸۵.۴.۲۸.۲۴۲
datakey.ir۹۱.۹۹.۱۰۲.۱۵۴
dbuy.ir۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۲۳
digibaneh.com۸۲.۹۹.۲۱۵.۱۴۲
digibyte.ir۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۲
digikhane.com۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۰۷
digimana.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۷۹
ebagh.com۵.۱۶۰.۲۴۷.۲۳۳
ebpnovin.com۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۱۸
echarge.samanepay.com۹۱.۲۴۰.۱۸۰.۱۲۰
ekalamarket.com۱۳۰.۱۸۵.۷۶.۱۶۱
emertad.com۱۰۳.۲۱۵.۲۲۱.۲۰۲
merqc.com۱۰۳.۲۱۵.۲۲۱.۲۰۳
eshopp.ir۵.۶۱.۳۱.۱۶۳
etoranj.com۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۱۲۵
ever247.net۸۵.۱۸۵.۹۳.۹۷
fafait.net۱۷۸.۲۱۶.۲۴۸.۴
fanasan.com۹۱.۹۸.۳۰.۸۲
fileman.parspa.ir۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۲۴۹
final.ir۷۹.۱۷۵.۱۶۶.۳
galleriha.com۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۵۵
getsharj.com۵.۱۶۰.۲۴۶.۱۱۸
ghalebazi.com۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۳۷
gooshishop.com۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۳۴
marketestan.com۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۴
hpaba.com۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۴۳
hypershine.ir۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۰۳
i24.ir۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۳
mahfashop.com۱۸۵.۹۴.۹۶.۶۶
iranhp.ir۱۸۵.۳۷.۵۵.۲۱۳
mahashop.ir۹۵.۳۸.۵۹.۱۹۵
janebi.com۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۳
jetkharid.com۹۱.۹۸.۹۷.۱۵۰
kajalmarket.com۳۱.۲۵.۸۹.۲۱۱
kala-center.ir۹۱.۹۸.۲۹.۱۳۴
kalaina.com۱۶۴.۲۱۵.۱۳۰.۱۸۹
mobilekomak.com۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۲
mob.ir۱۶۴.۱۳۸.۲۰.۲۴۳
mdc.ir۳۱.۲۵.۸۹.۱۰۷
mci24.com۹۱.۹۸.۹۶.۲۲۹
romis.com۸۵.۱۵.۱.۲۳۴
sabzcenter.com۵.۶۱.۲۹.۴۴
sadetar.com۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۹
saymandigital.com۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۶
simcart.com۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۲۴۴
soghatenab.com۱۸۵.۵۰.۳۸.۱۴۹
startkala.com۶۲.۱۹۳.۱۵.۱۴۱
storeiranian.com۱۸۵.۱۶۵.۱۱۶.۳۲
sunkala.store۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۸
tablet.ir۱۸۵.۸.۱۷۲.۲۳۷
tadkala.com۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۲
Farsnews.com۱۷۸.۲۲.۷۸.۱
Bama.ir۱۸۵.۱۴۳.۲۳۳.۱
Enamad.ir۱۳۸.۱۲۸.۱۶۲.۳۴
sibtayn.com۱۰۴.۱۸.۳۴.۲۲۹
mahdi.etudfrance.com۱۰۴.۲۳۷.۲۵۵.۶۶
karbobala.com۱۰۴.۲۷.۱۳۸.۱۶۱
mouood.org۱۰۴.۳۱.۷۴.۶
sahebzaman.org۱۴۴.۷۶.۳۱.۱۲۵
ommatnews.ir۱۴۴.۷۶.۴۵.۸۴
alkazem.ir۱۴۴.۷۶.۹۴.۱۶۶
masajed.net۱۴۸.۲۵۱.۸۸.۱۸۱
tyu40.blogfa.com۱۴۹.۵۶.۲۰۱.۲۵۳
masjednet.ir۱۷۶.۹.۲۰۳.۱۳
hadana.ir۱۹۹.۱۶۷.۱۳۸.۳۱
tanzil.net۲۰۶.۱۹۰.۱۵۱.۱۹۸
ayehayeentezar.com۲۱۳.۱۳۳.۱۲۲.۶۸
shiastudies.net۳۷.۴۸.۸۶.۱۹۴
forum.bidari-andishe.ir۵.۹.۹۷.۹۲
tanzil.mrdollar.biz۶۹.۱۹۵.۱۲۴.۱۰۱
parsquran.com۷۴.۲۰۸.۲۱۵.۳۸
hadithlib.com۷۴.۸۴.۱۳۶.۵۰
darolshieh.net۹۱.۱۰۹.۱۶.۸۵
dcanon.ir۸۸.۱۹۸.۲۴۹.۲۲۶
digibag.net۱۳۶.۲۴۳.۱۳۳.۲۴۲
digikharid.com۴۵.۵۸.۱۳۶.۱۶۵
digionline.ir۱۰۴.۲۷.۱۴۹.۱۶
digisystemyazd.com۱۹۸.۵۰.۲۵۱.۲۶
digitalbaran.com۸۸.۱۹۸.۸۵.۱۱۳
digizar.ir۱۴۴.۷۶.۱۹۵.۱۷۴
donyacomputer.com۱۰۴.۲۴.۱۰۵.۱۵۷
donya-digital.com۱۳۶.۲۴۳.۱۴۶.۴۱
ebazar.biz۱۴۴.۷۶.۱۶۸.۱۸۷
ecartridge.ir۵۱.۲۵۵.۱۷۳.۱۴۹
echargeu.ir۹۱.۱۳۴.۱۶۴.۱۱۵
efoo.ir۶۳.۱۴۳.۳۲.۱۲۴
egkala.ir۴۶.۴.۸۹.۳۸
ejanebi.com۱۹۹.۱۶۷.۱۳۸.۱۹
elebazar.ir۱۰۴.۳۱.۸۷.۶۱
exif.ir۴۶.۴.۷۶.۱۳۷
eyn.ir۱۷۶.۹.۱۴۸.۷۴
fayab.com۷۸.۴۶.۱۵۸.۲۳۷
feresto.com۸۸.۱۹۸.۲۰۶.۴۹
filesell.ir۸۱.۱۷۱.۰.۱۳۲
freeze.ir۱۰۴.۲۴.۱۱۹.۲۰۲
gilbazar.com۱۴۹.۲۰۲.۱۰۰.۵۲
globyte.ir۴۶.۱۰۵.۱۶۹.۴۹
goldtag.net۳۱.۳.۲۳۶.۱۷۸
gsm-server.ir۱۳۶.۲۴۳.۱۴۵.۲۳۳
hamrahebartar.com۸۵.۱۷.۶۴.۲۱۲
hamrahsharj.ir۲۱۷.۱۸۲.۱۲.۱۸۴
hediyebazar.com۱۴۸.۲۵۱.۲۳.۶۰
hmobile.ir۹۴.۲۳.۱۱۰.۱۷
holooshop.ir۵.۱۳۳.۱۷۶.۱۸۵
hypercafe.ir۱۷۴.۱۴۲.۳۱.۱۹۹
ighab.com۱۰۴.۲۷.۱۶۱.۲۳۲
ikaspersky.com۱۸۵.۱۱۹.۱۷۳.۱۵۵
ilyasystem.com۵۱.۲۵۵.۲۰.۱۸۰
internetbazar.ir۱۰۴.۲۸.۵.۳۷
iprotect.ir۱۴۸.۲۵۱.۱۸۵.۲۲۸
ir93.com۷۸.۴۶.۱۹.۱۰۸
iranlaptopparts.com۱۷۶.۹.۱۱۲.۱۸۷
iranshahrshop.com۸۸.۹۹.۱۱۷.۲۰۴
ireshops.ir۸۸.۹۹.۲۳.۲۰۳
ir-shop.ir۵.۹.۱۵۶.۶۱
jahangostarpars.com۱۴۳.۹۵.۲۵۱.۲۱
jensekhoob.com۱۷۶.۹.۱۳۸.۱۸۲
kalabiz.ir۵۱.۲۵۴.۴۶.۲۸
tahaquran.ir۱۳۷.۷۴.۱۵۱.۲۱۱
deytodey.ir۱۰۹.۲۰۰.۲۸.۱۶۲
farakaranet.com(telewebion)۴۶.۲۲۴.۲.۹۱
۴۶.۲۲۴.۲.۹۴
۴۶.۲۲۴.۳.۳
۴۶.۲۲۴.۳.۴
۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۷۴
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۷۰
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۰
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۱
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۲
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۶۸
۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۶۹
۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۱۸
۷۹.۱۷۵.۱۷۴.۱۰
۹۱.۲۲۵.۵۳.۲۸
۹۱.۲۲۵.۵۳.۳۸
۹۱.۲۲۵.۵۳.۳۹
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۷
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۸
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۹
۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۲۰
براساس اعلام شرکت ایرانسل برای استفاده از ۵۰ درصد تخفیف در استفاده از اینترنت ملی در این سایت ها نیازی نیست شما حتما بسته اینترنتی خریداری کرده باشید بلکه اینترنت آزاد شما هم در این سایت ها با ۵۰ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

نظر شما در مورد اینترنت ملی ایرانسل چیست ؟ به نظر شما اینترنت ملی ایرانسل برای کاربران ایرانی مفید واقع خواهد شد؟ منتظر نظرات سازنده شما در مورد لیتس سایت های اینترنت ملی ایرانسل هستیم.

loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

loading…