برچسب ها پست با برچسب "X احتمال برخورد اجسام اسمانی با زمین"

برچسب: X احتمال برخورد اجسام اسمانی با زمین

چندی پیش بود که خبری (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید) مبنی بر عبورک سیارک ۸۶۶۶۶ (۲۰۰۰ FL10) با عرض تا ۲.۶ کیلومتر،با سرعت...