برچسب ها پست با برچسب "PlayStation 4 جدید از انژی کمتری استفاده خواهد کرد"

برچسب: PlayStation 4 جدید از انژی کمتری استفاده خواهد کرد

سونی مدل جدید از PlayStation 4 را در کشور ژاپن منتشر کرده است این نسخه به شماره مدل CUH-1200 شناخته میشود و از قابلیت های...