برچسب ها پست با برچسب "Livetext یاهو"

برچسب: Livetext یاهو

به نظر میرسد ورژن جدید برنامه پیامرسان یاهو به شکل وسیله ای برای ارتباط ویدیویی طراحی شده که قول داده شده طوری عمل کند...