برچسب ها پست با برچسب "HALO 5مایکروسافت"

برچسب: HALO 5مایکروسافت

بعد از اینکه بازی های fallout  و Doom و همچنین Battlecry  توسط کمپانی Bethesda  معرفی شد. حال نوبت کنفرانس پای ثابت E3 یعنی مایکروسافت...