برچسب ها پست با برچسب "File Explorer ویندوز 10"

برچسب: File Explorer ویندوز 10

در ویندوزهای قبل از 8، نامش Windows Explorer بود ولی با آمدن ویندوز جنجالی 8، به File Explorer تغییر نام پیدا کرد. علاوه بر...