برچسب ها پست با برچسب "8.1 درصد تلفات جاده ای در آمریکا مستقیما با حواس پرتی راننده با گوشی همراهش در حین رانندگی ارتباط دارد"

برچسب: 8.1 درصد تلفات جاده ای در آمریکا مستقیما با حواس پرتی راننده با گوشی همراهش در حین رانندگی ارتباط دارد

NHTSA مخفف سازمان امنیت حمل و نقل جاده ای ملی کشور آمریکاست که که با اتخاذ رویکرد های عجیب به منظور ارتقاء امنیت رانندگان...