برچسب ها پست با برچسب "گوگل و کمک به دور شدن از مکان شلوغ"

برچسب: گوگل و کمک به دور شدن از مکان شلوغ

در کنار معرفی قابلیت شناسایی پیام ها توسط برنامه های دیگر از طریق Google Now، گوگل یک ابزار جستجوی جدید را معرفی کرد که...