برچسب ها پست با برچسب "کیفیت پراید"

برچسب: کیفیت پراید

بازار بسته خودرو در کشورمان مردم را به خرید خودروهای داخلی و بی کیفیت محدود نموده و حق انتخاب را از آنان گرفته است.در...