برچسب ها پست با برچسب "کیسه هوا"

برچسب: کیسه هوا

مدل دیگری به فهرست روز افزون از وسایل نقلیه با کیسه هوا به طور بالقوه خطر ناک  ایر بگ Takata اضافه شد:   اخبار خودرو گزارش...