برچسب ها پست با برچسب "کوم کاست"

برچسب: کوم کاست

کوم کاست در حال عرضه سرویس جدیدی برای پخش تلوزیونی، به نام Stream است که به کاربران اینترنت Xfinity اجازه میدهد با پرداخت ۱۵...