برچسب ها پست با برچسب "کشف عنصر 113 جدول تناوبی"

برچسب: کشف عنصر 113 جدول تناوبی

سال های زیادی است که جای برخی از خانه های جدول تناوبی خالی مانده و عناصر مربوط به آن ها هنوز در طبیعت مشاهده...