برچسب ها پست با برچسب "کشف عنصر جدید"

برچسب: کشف عنصر جدید

سال های زیادی است که جای برخی از خانه های جدول تناوبی خالی مانده و عناصر مربوط به آن ها هنوز در طبیعت مشاهده...