برچسب ها پست با برچسب "کار با موبایل در حال راه رفتن"

برچسب: کار با موبایل در حال راه رفتن

لایحه ای در قوه ی قانون گذاری ایالت نیو جرسی آمریکا مطرح شده که در صورت تصویب هر فردی که در هنگام راه رفتن...