برچسب ها پست با برچسب "کاربران Dropbox"

برچسب: کاربران Dropbox

کاربران Dropbox می توانند آدرس ها را در حافظه ی مجازی نشانه گذاری کنند

بعد از اضافه کردن عامل 2 کلید امنیتی به پروسه ی تأیید هویت در هفته ی گذشته، دراپ باکس در روز چهار شنبه ابزار...