برچسب ها پست با برچسب "پهپادی که می تواند مسابقات ورزشی و کنسرت ها را از پوشش رسانه ای بی نیاز کند"

برچسب: پهپادی که می تواند مسابقات ورزشی و کنسرت ها را از پوشش رسانه ای بی نیاز کند

در گذشته برای پوشش رسانه ای مراسم بزرگ همچون مسابقات ورزشی ، نشست های خبری ، کنسرت ها و ... از کشتی های هوایی استفاده...