برچسب ها پست با برچسب "پرچمدار سال 2016 Oppo"

برچسب: پرچمدار سال 2016 Oppo

شرکت چینی Oppo را به خاطر دارید؟همان شرکتی که در کنفرانس جهانی موبایل امسال فناوری VOOC خود را معرفی نمود ،فناوری ای که با...