برچسب ها پست با برچسب "پروژه ی MAREA"

برچسب: پروژه ی MAREA

شرکت های مایکروسافت و فیسبوک قرار است تا در پروژه ای مشترک به نام MAREA کابلی به طول 6600 کیلومتر را در کف اقیانوس...