برچسب ها پست با برچسب "پروژه سفر زنانه به ماه"

برچسب: پروژه سفر زنانه به ماه

ماه پنجمین قمر طبیعیِ بزرگ در منظومهٔ خورشیدی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این منظومه است که قطری حدود ۳٬۵۰۰ کیلومتر دارد و...