برچسب ها پست با برچسب "پخش موسیقی"

برچسب: پخش موسیقی

مهندسان گوگل در صددند ویژگی پخش موسیقی را به عینک گوگل Google Glass اضافه نمایند ، عینک جدید گوگل از تکنولوژی بالایی ساخته شده...