برچسب ها پست با برچسب "ویرایش مسیج بعد از ارسال"

برچسب: ویرایش مسیج بعد از ارسال

ویرایش پیام در تلگرام

مهم نیست که به اشتباه پیامی را ارسال کرده و یا بعد از ارسال کاملا آگاه آن پشیمان شده اید و درصدد جبران آن...