برچسب ها پست با برچسب "وام 25 میلونی"

برچسب: وام 25 میلونی

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده و چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است.مردم دیگر به دلایلی...