برچسب ها پست با برچسب "هند و منافع ITA"

برچسب: هند و منافع ITA

Nasscom Friday گفت ما نیاز داریم حتی وقتی اعضای WTO نیاز به تغییر مصوبه 18 ساله اطلاعات تکنولوژی ITA رای دادند، از منافع کشور...