برچسب ها پست با برچسب "همایش راهکارهای تجاری سامسونگ الکترونیکس"

برچسب: همایش راهکارهای تجاری سامسونگ الکترونیکس

آموزش دانش آموز محور با تکنولوژی های نوین در مدارس : اولین و برگترین همایش راهکارهای تجاری شرکت سامسونگ در تهران آغاز به کار کرد....