برچسب ها پست با برچسب "نظریه ی نسبیت انیشتین"

برچسب: نظریه ی نسبیت انیشتین

آلبرت انیشتین نزدیک به یک قرن خویش در نظریه ی نسبیت خود از وجود امواج گرانشی خبر داد و حالا پس از 98 سال...