برچسب ها پست با برچسب "نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت"

برچسب: نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت

نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت در ویندوز 8 (قسمت سوم) : ویرایش فایل Hosts 1- فایل Hosts  را در ویندوز ویرایش کنید . فایل Hosts...

استفاده از OpenDNS برای نظارت بر کل شبکه 1- در OpenDNS ثبت نام کنید . OpenDNS برای استفاده ی خانگی رایگان می باشد و نسخه ی...

نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت : اینترنت می تواند مکانی ترسناک و خطرناک باشد ، به خصوص برای کودکان . به عنوان یک...