برچسب ها پست با برچسب "نسل ششم هواپیماهای جنگنده"

برچسب: نسل ششم هواپیماهای جنگنده

رونمایی از آخرین دستاورد شرکت نورثروپ گرومن آمریکا از مدل مفهومی جنگنده نسل جدید،عامل تب و تاب این روزهای این صنعت شده است.همچنین مدتی...