برچسب ها پست با برچسب "نرخ کاربران ios9"

برچسب: نرخ کاربران ios9

از زمانی که iOS 9.1 با emoji های اضافی،قابلیت بهینه سازی حرکات هنگام عکاسی (Live Photos) و دیگر امکانات ارائه شده حدود دو هفته...