برچسب ها پست با برچسب "نابغه های ایرانی"

برچسب: نابغه های ایرانی

چین از نابغه ایرانی، پروفسور نیما ارکانی، حامد برای پیشبرد پروژه عظیم شتاب دهنده خود که فاز نخست آن در سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد...