برچسب ها پست با برچسب "میکروبیت"

برچسب: میکروبیت

پروژه هایی مانند آردوینو و راسپ بری بسیار معروف کمک شایانی به هزاران نفرر برای برداشتن اولین قدم ها به سمت برنامه نویسی کرده...