برچسب ها پست با برچسب "موزه سامسونگ"

برچسب: موزه سامسونگ

کمپانی سامسونگ همیشه پیشرو حرکت های جذاب تکنولوژیکی و اجتماعی در آسیا می باشد ، این بار این رویداد جالب گردشی در موزه نوآوری...