برچسب ها پست با برچسب "موتورهای جستجوی ایرانی"

برچسب: موتورهای جستجوی ایرانی

موتور جستجو یا پیمایشگر به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو...