برچسب ها پست با برچسب "مقاومت افراد در برابر فست فود"

برچسب: مقاومت افراد در برابر فست فود

بازی کامپیوتری آنلاین توسعه یافته توسط روانشناسان به افراد آموزش میدهد تا در برابر خوراک های سرپایی و فست فود که منجر به کاهش...